Trạng thái: Giày còn mới 99% CHạm sân 15′
Chú ý : Chưa bong keo rách, xước