Trạng thái: giày mới 85%
Chú ý: Giày đã khâu toàn bộ đế, bong da