• Trạng thái : Giày còn mới , keo và da giày còn tốt