• Trạng Thái : Giày còn mới
  • Chú ý : có 1 vết xước ở má chân trái