Trạng thái : giày đã vẽ màu từ xanh cây sang đen .