Trạng thái : giày rất mới -da và đế rất tốt .bong keo 1 chút chút