Vui lòng đảm bảo rằng sản phẩm của bạn là chính hãng trước khi gửi đến chúng tôi. Nếu chúng tôi xác định rằng sản phẩm của bạn không phải chính hãng, chúng sẽ được gửi trả lại bạn và bạn sẽ thanh toán các chi phí vận chuyển.

Thông tin cá nhân:

Họ tên*:

Số điện thoại*:

Email*:

Địa chỉ*:

Thông tin giày cũ:

Hãng sản xuất*:

Tình Trạng*:

Ảnh chụp mặt trên*:

Ảnh chụp đế*:

Thời gian sử dụng (tháng)*:

Code sản phẩm(nếu có):

Ảnh chụp lưỡi gà*:

Phần keo bị bong:

Có đi kèm:
 Có hộp Có túi rút Có hóa đơn

Giày đã:
 Đã cưa đinh Đã khâu đế

Ghi chú: